Thiết bị lọc nước tốt nhất Minh Thành Nha Trang

Dịch vụ quản lý

Các bước tiếp cận và sử dụng dịch vụ của TÂM TOÀN PHÁT

Khi bạn chuẩn bị xây dựng, hoặc đang xây dựng và khi đã hoàn thiện công trình của mình, mà chưa tìm đươc phương án quản lý và nhà thầu cung cấp dịch vụ.

Hãy liên hệ với chúng tôi, ý kiến của chúng tôi có thể sẽ giúp ích rất nhiều cho việc khai thác lợi ích từ tài sản của bạn.

Dịch vụ quản lý của TÂM TOÀN PHÁT

  • Nghiên cứu thị trường
  • Lập và triển khai kế hoạch maketting
  • Lên phương án kinh doanh và quản lý
  • Tìm và lựa chọng khách hàng
  • Thương thảo và đám phán các hợp đồng cho thuê
  • Bảo vệ An Ninh
  • Vệ sinh công nghiệp
  • Vận hành các hệ thống kỹ thuật điện động lực và chiếu sáng, nước, điều hòa không khí, PCCC……
  • Kế hoạch bảo trì bảo dưỡng định kì
Công trình tâm toàn phát đã thi công